Asigurari pentru garantia de returnare a avansului    Advance Payment Bonds

” Este bine sa stii ca poti sa dai  banii  inapoi ”

In cazul ai incasat un avans  conform contractului in calitate  de Executant ,  trebuie să prezinți Beneficiarului o garanție de returnare a  lui . 

In acest mod Beneficiarul este asigurat de îndeplinirea obligațiilor contractuale : returnarea la timp și în condițiile stabilite a avansului platit Executantului .

Asigurarea pentru   garantia de returnare a avansului  Advance Payment Bonds il despagubeste pe Beneficiar in cazul in care tu Executantul:

– nu ai finalizat lucrarea

– nu ai justificat utilizarea avansului

– nu ai returnat la timp si in condițiile stabilite Beneficiarului contravaloarea avansului neutilizat conform prevederilor contractului.

Asigurari pentru plata sumelor retinute

asigurari-de-garantii-plata-sume-retinute

“Este bine sa stii ca banii  nu sunt blocati in garantii

Retinerile reprezintă sumele cumulate pe care beneficiarul le reţine  din valoarea totală a fiecărei situaţii de lucrări  în cuantumul procentual stabilit şi până la concurenţa limitei prevăzute în  ofertă.

Restituirea sumelor reţinute,  se face de regulă  ( dar nu obligatoriu )  astfel:

– 50% din totalul sumelor reţinute se plăteşte antreprenorului după recepţia la terminarea lucrărilor, respectiv la emiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrărilor şi

– restul de 50% din totalul sumelor reţinute se plăteşte după recepţia finală, respectiv la emiterea certificatului de recepţie finală,  

Antreprenorul poate solicita în orice moment ca sumele reţinute să fie plătite de către beneficiar, cu condiţia ca antreprenorul să furnizeze beneficiarului, o garanţie bancară sau un instrument de garantare pentru sumele reţinute . Valoarea garantiei sau a instrumentului de garantare trebuie să fie egală cu valoarea reţinerilor solicitate la plată . Garanţia va fi irevocabilă şi va prevede că plata garanţiei se va executa necondiţionat, la prima cerere a beneficiarului

Garanţia poate fi emisă de către o banca sau de un asigurător printr-o polita de asigurare pentru sumele retinute .

 

Call Now Button