ASIGURARI PENTRU GARANTIA DE PARTIIPARE LA LICITATIE

“ Este bine sa stii ca banii tai sunt in siguranta ”

Intentionezi sa participi in calitate de Ofertant la o procedura de atribuire pentru un contract de achizitie publica?

Daca da , atunci trebuie sa constitui o garantie de participare la licitatie pentru un anumit procent stabilit in documentatia de atribuire din valoarea estimata a contractului.

Garantia de participare la licitatie o poti constitui prin virament bancar, scrisoare de garantie bancara sau asigurare de garantie pentru participare la licitatie. Beneficiarul  nu are dreptul sa iti impuna o anumita modalitate de garantare.

Asigurarea de garantie pentru participare la licitatie are urmatoarele avantaje :

– este un  instrument de garantare conditionat . Mai exact, plata catre Beneficiar se face de catre Asigurator numai dupa dovedirea culpei Ofertantului/Asiguratului  in  neindeplinirea unei obligatii contractuale, stipulate in contractul pentru care a fost emisa garantia. Astfel, Ofertantul/Asiguratul este protejat impotriva cererilor nefondate, abuzive sau eronate ale Beneficiarului.

– poti sa participi la mai multe proceduri de achizitie publica

– costurile cu asigurarea de garantie pentru particioare la licitatie sunt mai  reduse fata de cele cu scrisorile de garantie bancare iar garantiile colaterale solicitate nu iti  pun presiune asupra resurselor financiare si a capitalului de lucru , fondurile proprii nefiind blocate

– asigurarea de garantie pentru participarea la licitatie este  recunoscuta de autoritatile publice organizatoare de licitatii , faciliteaza accesul la finantare  si iti  ofera o rata de lichiditate mai mare

– emiterea asigurarii de garantie pentru participarea la licitatie se face  intr-un mod rapid si eficient.

Asigurarea de garantie pentru participare la licitatie se mai numeste BID BOND. Ea are rolul de a proteja Beneficiarul de posibilitatea neindeplinirii obligatiilor Ofertantului in urmatoarele situatii :

– ofertantul retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia 

– ofertantul castiga licitatia, dar nu constituie garantia de buna executie 

– ofertantul castiga licitatia dar nu semneaza contractul

– ofertantul contesta procedura pentru atribuirea contractului, dar Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia.

Call Now Button